Saturday, January 20, 2018


1967డిశంబర్ 27,28 న బాగలకోట లో శిబిరం. సింధ్ నుండి దేశవిభజన సమయంలోభారత్ కు వచ్చేసిన ఒక సింధీ వ్యక్తి ఇంట్లో శ్రీ గురూజీ కి వ్యవస్థ. దేశ విభజన అయినపుడు తమ సర్వస్వాన్ని పోగొట్టుకుని నిరాశ్రితులై భారత్ కు వచ్చిన ఆ వ్యక్తి , ఇక్కడ వైద్యవృత్తిలో నిమగ్నమయ్యారు. మంచి పేరు, డబ్బు సంపాదించారు. శ్రీ గురూజీ తో పరిచయమయ్యాక , కాసేపుసంభాషించి , మేడ మీద ఉన్న తమ క్లినిక్ కు పోయాడాయన. గదిలో శ్రీ గురూజీ, బాగలకోట సంఘచాలక్ అయిన శ్రీ వెంకటరావు కులకర్ణి మాత్రమే ఉన్నారు. అంతలో క్లినిక్ లోని సింధీ డాక్టర్ ' హుస్సేన్ ' అని పనివాడిని కేకేసి , అతడికి ఏదో పని చెప్పడం వీరిరువురూ విన్నారు. అపుడు శ్రీ గురూజీ ,శ్రీ కులకర్ణితో ' చూశారా, ఎవరివల్లనైతే వీరు తమ సర్వస్వాన్ని కోల్పోయారో , ఒట్టి చేతుల్తో ఇంత దూరం రావాల్సివచ్చిందో , అదే మనుషులు ఈయనకు ఇంటి నౌకరుగా కావాల్సివచ్చారు. తమకు జరిగిన అన్యాయం, అత్యాచారం మొదలగు వాటన్నింటిని ఇంత త్వరగా మరచిపోయారు. చివరకు వీరికి తమను బికారులను చేసిన ఒక హుశ్శేన్ తప్ప ఇతరులెవరూ దొరకలేదు. ఈ ఊరిలోని మల్లప్ప లేదా రంగప్ప దొరకలేదా? మన ఈ హిందూ సమాజం ఎంత త్వరగా విస్మరణశీల సమాజమవుతుంది అనడానికి ఈ ఇంటి యజమాని ఉదాహరణే చాలు ' అన్నారు.
- బ్రహ్మానంద రెడ్డి.


1967 డిశంబర్ 26,27 న గుల్బర్గా లో శిబిరం. జిల్లా సంఘచాలకులైన శ్రీ గణపతిభట్ సోమయాజి మొదటి సారిగా శిబిరంలో పాల్గొన్నారు. ఆయన శ్రీ గురూజీ ని అంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడలేదు. ఆ శిబిరంలోనే ఆయన శ్రీ గురూజీ ద్వారా సంఘ ప్రతిజ్ఞ స్వీకరించారు. తదనంతరం అక్కడి విభాగ్ ప్రచారక్ , ఆయనను పరిచయం చేస్తూ ' ఈయన శహబాద్ కు చెందినవారు' అని మొదలెట్టగానే, శ్రీ గురూజీ ' గణపతిభట్ సోమయాజి' అనేశారు. శ్రీ సోమయాజికి ఆశ్చర్యం.ఆయనను తాను చూడటం ఇదే మొదటిసారి. అయినా అప్పటికే ఆయనకు నా పేరెలా తెలిసిందా అని! దానికి కారణమిలా ఉంది: 
1966 లో రక్షాబంధన ఉత్సవం తర్వాత జిల్లా ప్రచారక్ గారు ఆయనతో , శ్రీ గురూజీకి ఉత్సవ నివేదికతోబాటు రాఖీ పంపమని చెప్పారు. దాని నివేదికతోబాటు రాఖీ పెట్టి పంపారాయన. రాఖీ అందిందనే విషయంతో శ్రీ గురూజీ నుండి ఉత్తరం వచ్చింది. శ్రీ సోమయాజికి అదే ఆశ్చర్యం కల్గించింది. ఇప్పుడు ' శహబాద్ కు చెందినవారు ' అనగానే మీరు నాకు ఆరోజు వ్రాసిన ఉత్తరంలో ' సోమయజి ' అని సంతకం చేశారు. అది ' సోమయాజి ' అని ఉండాలికదా? అని శ్రీ గురూజీ అన్నారు. అపరిచితుడైన వ్యక్తి, ఎప్పటి క్రితమో వ్రాసిన ఉత్తరం . అయినా అది ఏ ఊరినుండి వ్రాయబడిందో, వ్రాసిందెవరో కూడా గుర్తుంచుకోవడమే కాదు, అందులోని చిన్న తప్పును కూడా జ్ఞాపకం చేయడం చూసి శ్రీగణపతిభట్ సోమయాజి కి అవిస్మరణీయ అనుభవం అయిపోయింది.
- బ్రహ్మానంద రెడ్డి.


1964 నవంబర్ 25,26 తేదీలలో మంగళూరు విభాగ్ కార్యకర్తల బైఠక్ లో జరిగిన సంఘటన. కార్యకర్తల పరిచయ కార్యక్రమం. ఒక కార్యకర్త తన పరిచయం చేయగానే, అతడిని బాధ్యత ఏమిటని అడిగారు శ్రీ గురూజీ. అతడు అమాయకంగానే సహ ముఖ్యశిక్షక్ అన్నాడు. వాస్తవంగా సంఘ కార్యవ్యవస్థలో అధికారికంగా అలాంటి బాధ్యత లేదు. అయితే కొన్నిసార్లు ఒక కొత్త కార్తకర్తకు మరింత అనుభవం రావడానికి మరియు శిక్షణ ఇవ్వడం కోసం అనధికారికంగా మరియు తాత్కాలిక వ్యవస్థగా అలాంటి బాధ్యతను సృష్టించడం జరుగుతుంటుంది. అలాంటివారికి ఈ రకమైన బైఠక్ లో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఇవ్వడం కూడా ఈ శిక్షణలో భాగంగానే. తనకు ఇవ్వబడిన బాధ్యత సంఘ కార్యవ్యవస్థలో అధికారికంగా లేదు అనికూడా అతడికి తెలియకుండా పోయే సాధ్యత కూడా ఉంటుంది.

ఆ కార్యకర్త ,సహ ముఖ్యశిక్షక్ అనగానే శ్రీ గురూజీ ' ఈ బాధ్యత ప్రకారం నువ్వు శాఖలో చేసే పనేమిటి? ' అనడిగారు. కొన్నిసార్లు ఏవో కారణాల వల్ల ముఖ్యశిక్షక్ శాఖలో లేనపుడు , నేను ఆ బాధ్యత నిర్వహిస్తాను అన్నాడా కార్యకర్త. అపుడు శ్రీ గురూజీ, ' నీకు అంతటి పని నిర్వహించడానికి మీ ముఖ్యశిక్షక్ ఎక్కువ అవకాశాలనిచ్చి సహాయం చేస్తుంటాడు గదా? అని మరో ప్రశ్న వేశారు. అతడు తికమక పడ్డాడు. ఆ ప్రశ్నలోని అంతరార్థం అతడికి అర్థం కాలేదు. బహుశా తన ముఖ్యశిక్షక్ మీదున్న గౌరవంతో ' అవును' అన్నాడు. బైఠక్ లో నవ్వులు. 

అపుడు ఆ కార్యకర్తకు చెందిన జిల్లా కార్యవాహ నిలబడి, అతడి సహాయానికి వచ్చాడు. ఆయన సీనియర్ కార్యకర్త. ఆయన చెప్పిన మాట మరీ తమాషాగా ఉంది. ఆయన లేచి ' గురూజీ, మీ ప్రశ్నలోని వ్యాకరణం చాలా కఠినమైంది (Grammar difficulty ) ' అని చెప్పడం మరిన్ని నవ్వులపువ్వులు పూయించింది. శ్రీ గురూజీ ఆయన మాటలను వినోదంగానే తీసుకున్నారు. తర్వాతి రోజుల్లోఎవరైనా కార్యకర్త, ఆయన ప్రశ్నతో తికమక పడితే, ' ఏమిటి వ్యాకరణం కఠినంగా ఉందా? ' అని శ్రీ గురూజీ యే అనేవారు.
- బ్రహ్మానంద రెడ్డి.

Thursday, January 18, 2018


క్రాంతి అంటే 'విప్లవం'. అంటే , 'మార్పు' సరయిన పద్ధతిలో సమాజం లో జరిగితేనే , కాలానుగుణంగా వస్తున్న మార్పులకనుగుణంగా 'పరివర్తన' జరిగితేనే కలకాలం సమాజం జీవిస్తుంది. సంక్రాంతి పండుగ ఉద్దేశం కూడా ఇదే. హిందూ సమాజం కూడా వేల సంవత్సరాల కాలంలో జాడ్యం, వివక్షత, అంటరానితనం వంటివాటిని తొలగించేందుకు ఎందరో మహానుభావులు పుడుతూ పనిచేస్తున్నారు. ఆ మార్పు ఎప్పుడో అని ఎదురు చూసేవారు మంచి పని కోసం తలా ఒక్క చేయి వేస్తే అనుకున్న సమసమాజం వచ్చి తీరుతుంది. అవి ఇవి:
20.
భద్రాచలం పక్కన సారపాక గ్రామంలో వ్యాపారం చేసుకునే సూర్యకళ,సుబ్రహ్మణ్యం లు ప్రతి ఉగాది కి వారి ఇంటితో సంబంధం వున్న పాలు పోసేవారు, ఇంట్లో పనిచేసే వారు, మంగలిి ,చాకలి ఆ ప్రక్క, ఈ ప్రక్కన వున్న వివిధ కులాల వారిని దంపతుల తో సహా ఆహ్వానించి భోజనం పెట్టి, వస్త్ర దానం చేసి పంపుతారు.
21.
ఖమ్మం పట్టణం లో సాయిరాం బ్రాహ్మణ పురోహితుడు, ఎస్‌ సి వర్గానికి చెందిన లక్ష్మీ నారాయణ కుమారుడు వివాహం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎస్ సి వర్గానికి చెందిన వీరస్వామి, సాయిరాం పంతులు మంచి స్నేహితులు. లక్ష్మీ నారాయణ దంపతులు తమ కుమారులకు తాతలనాటి నుండి వస్తున్న హిందూ ఆచారాలను పాటిస్తూ క్రైస్తవులైన వారిని (గతంలో మతం మారినవారు) హిందూ పద్ధతిలో కోడళ్ళు గా స్వీకరించారు.

22.
సిద్దిపేట కు దగ్గరగా వున్న అందె గ్రామంలో ఎస్ సి వర్గానికి చెందిన 20-30 మంది యువకులు గతంలో చెప్పుడు మాటలొ, మిగతా కులాల వారి వ్యవహారాల వల్లనో గాని ఘర్షణల కు దిగి ఊరు రెండు గా చీలి వున్నప్పుడు, వివేకం తో రంగంలో దిగి అన్ని కులాల వారితో సత్సంబంధాలు నిర్మాణం చేయడానికి కృషి చేసారు. 1.వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు శివరాత్రి పండుగను కలిపి జరపడం,2. స్వామీజీ పాదయాత్ర ద్వారా అందరం ఒకటే అన భావన నింపడం, 3. కులవృత్తుల వారికిి సత్కారం చేయడం 4. పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉచిత బ్యాగులు పంపిణీ చేయడం 5. సంచార జాతి ప్రజలు ఉన్న ముత్యంపేట గ్రామంలో సర్వే చేయడం 6.ఆడపిల్లలకు సైకిల్ ల పంపిణీ చేయడం, అందె గ్రామంలో వున్న 30 మంది పేదవారిని ఎంపిక చేసి దుప్పట్లు వితరణ చేయడం- ఇలా సమాజ సేవా కార్యక్రమాల నిర్వహణ లో భాగస్వామ్యం అవుతూ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.

23. 
రామాయంపేట వద్ద ఉన్న నార్లాపూర్ గ్రామంలో ఎస్ సి వర్గానికి చెందిన యువకులు 3 సంవత్సరాల లుగా ఊర్లో ఐక్యత కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహణ, పాఠశాలలో బ్యాగ్ ల పంపిణీ, పేద వృద్ద దంపతులకు సహాయం, విద్యార్థుల సంస్కార కేంద్రాలు,ముగ్గుల పోటీలు, స్వామీజీ పాదయాత్ర లు, అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని అందరి ఆమోదం తో ఆవిష్కరణ ఇలా ఎన్నో సమాజం లో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నా కూడా ఊర్లో మార్పు కోసం వీరు చేస్తున్న కృషి ని గ్రామ ప్రజలు అభినందిస్తున్నారు.

24.ఆదిలాబాదు పట్టణం లో ఒక సంస్థ పేరు 'మానవ సేవ మాధవసేవ '. పసుపుల రాజు మొదలైన 20-25 మంది ఈ సంస్థలో సభ్యులై అనాథ ప్రేత సంస్కారం గత 3 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులెవరూ పట్టించుకోని స్థితిలో వీరంతా చందాలు వేసుకొని శ్రద్ధతో వీరంతా ఎన్నో అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు జరపడం వల్ల 'అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్న పుణ్యం పొందుతున్నారు.
- అప్పాల ప్రసాద్.

రాజపేట మండలం లోి నెమిల గ్రామానికి (భువనగిరి జిల్లా) చెంది కూడా ,ఊరి నుండి వెలివేసినట్లు ఒక కిలో మీటరు దూరంలో పడివున్న ఈ బస్తీలొ సంచార జాతి ప్రజలైన పిట్టలోల్లు నివసిస్తున్నారు.
సుమారు 45 కుటుంబాలు కలిగిన ఈ బస్తీ అనారోగ్యం, అవిద్య, పూరి గుడిసెలలో జీవనం, ఎండాకాలంలో వరుసగా మూడు నెలలు ( మార్చి, ఏప్రిల్, మే) నీటి కొరత, నెమిల గ్రామానికి నడవడానికి కూడా సరియైన రోడ్డు లేకపోవడం, మద్యపానం, మూఢనమ్మకాలు వంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
జనవరి కనుమ (సంక్రాంతి) పండుగ రోజున ఆలేర్ నుండి బండిరాజుల శంకర్, నెమిల నుండి సోమారం శ్రీనివాస్, భాస్కర్ రెడ్డి, అనిల్ తదితరులు వెళ్లారు. కనుమ పండుగ సందర్భంగా పిట్టలోల్ల ఇలవేల్పు అయిన ' దుర్గమ్మ ' చిత్రానికి అజయ్ శర్మ అర్చకులు వచ్చి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి,మహిళలకు గాజులు, అమ్మవారి కుంకుమ అందజేశారు.
సుమారు 25 మంది ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు,15 మంది అంగన్‌వాడీ విద్యార్థులకు తోడ్పాటు అందించాలని ఆశించారు. ప్రభుత్వం శ్రద్ధ పెట్టి వారి వికాసానికి కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సామాజిక కార్యకర్తలు సాంస్కృతిక వికాసానికి సేవా కేంద్రాలు నడపాల్సిన అవసరం ఉందని సామాజిక సమరసత వేదిక గుర్తించింది.ఇప్పటికే ' సత్యసాయి నెమిల సంస్థ ' వారు పలు సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు.
నెమిల లో యువకుల ప్రయత్నం తో మంచి మార్పుకు శ్రీ కారం
నెమిల గ్రామ కులవృత్తుల వారికి సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా సాయిబాబా ఆలయంలో సత్కారం కుర్మ,కుమ్మరి, కమ్మరి, వడ్ల,గౌడ,వడ్డెర, మంగలి, చాకలి, మాల,మాదిగ, జంగమ,వైశ్య, పద్మశాలి, పిట్టల, వంజరి తదితర పెద్దలను, గ్రామ యువకులు శాలువా తో గౌరవించడం వల్ల వివక్షత లేని దిశలో అడుగులు ప్రారంభమయ్యాయి.కార్యక్రమం తరువాత 'నువ్వులు తిని నూరేళ్ళు బ్రతుకు.. బెల్లం తిని తియ్యగా మాట్లాడు' అని పెద్దలు చెప్పినట్లు ప్రసాద వితరణ చేసారు.
ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ లో రాజు,రఘు,సిద్దు,అశోక్, కనకయ్య,బాల స్వామి, రమేష్, వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
- అప్పాల ప్రసాద్.

సంక్రాంతి పండుగ రోజున ప్రకృతి లో వచ్చే మార్పుల వలెనే మనుషుల మనస్సు లలో కూడా మార్పు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నిజమైన సంక్రాంతి పండుగ వచ్చినట్లు అని పెద్దలు చెపుతారు.అటువంటి మార్పు తేవడానికి ఎందరో మంచి మనుషులు ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అందులో కొన్ని ఇవి.
9. భూపాలపల్లి జిల్లా లోని నల్లకుంట గ్రామంలో అన్ని కులాల వారు కలిసి వుండటం లో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది మందల మల్లారెడ్డి. ( ఈ మధ్యలో వారు కీర్తి శేషులయ్యారు)అయినా వారి స్ఫూర్తితో అన్ని కులాల వారు కలిసి భాగస్వాములయి , కృష్ణాలయం నిర్మాణం చేస్తున్నారు.ఈ వూరిలో భక్తి భావన ఎక్కువ.
10.మానుకోట జిల్లాలో గూడూరు గ్రామంలో అన్ని కులాల వారు సామరస్య ధోరణితో జీవిస్తూ పండుగ లు జరుపుకుంటారు. శివాలయం పునరుద్ధరణ లో అందరూ సమితి గా ఏర్పడి కృషి చేస్తున్నారు. ప్రతి దసరా పండుగ రోజున 8 వేల నుండి 10 వేల మంది హాజరై సమైక్యత ను చాటి చెపుతున్నారు.
11.వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లాలో ఆత్మకూరు వివక్షత లేని గ్రామం.ఈ మధ్య నే గ్రామ పంచాయతీ లో స్వీపింగ్ పనిచేసే వారిని 10 మంది ని సన్మానం చేసి సామరస్యం చాటించారు. 

12. వికారాబాద్ జిల్లా లోని కొత్త గడి గ్రామంలో జరిగే అమ్మవారి జాతర సమయంలో ఎస్ సి కులానికి చెందిన భక్తులు ముందు నడుస్తుంటే మిగతా భక్తులు వెంట నడిచి సమన్వయం కనబరుస్తారు.

13. సంగారెడ్డి జిల్లా లోని మల్కాపూర్ గ్రామంలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న సురేందర్ రెడ్డి చొరవ తో అన్ని కులాల వారు దేవాలయం లో భజన చేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం దసరా పండుగ రోజున వూరంతా ఒక్క చోట కూడి దసరా సందేశం విని, జమ్మిఆకు తీసుకుని వెళ్తారు.

14. కామారెడ్డి జిల్లాలో లింగంపేట గ్రామంలో అన్ని కులాల వారు దేవాలయం లో అర్చన చేస్తారు. బ్రాహ్మణులు అన్ని కులాల వారి పెళ్లిళ్లకు వెళ్లి వివాహ తంతు నిర్వహిస్తారు.

15.ఖమ్మం జిల్లాలో ఎస్‌ సి ఇళ్లల్లో కి హంపీ పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీ శ్రీ విద్యారణ్య స్వామీజీ వచ్చి, విద్యార్థులకు అక్షరాభ్యాసం చేయించారు. ఇంటింటికీ వెళ్ళి దీపాలంకరణ చేసారు. శ్రీ శ్రీ శ్రీ కమలానంద భారతీ స్వామి జీ పెనుబల్లి మండలానికి చెందిన 27 గ్రామాలలో పాదయాత్ర చేసి, అందరికీ దేవాలయ ప్రవేశం కల్పించి, సామరస్య సందేశం ఇచ్చారు.
16. గంగుల నాచారం గ్రామంలో ని గోండు, కోయ వంశానికి చెందిన యువకులు ఎటువంటి చెడు అలవాట్లు లేకుండా వారి పూర్వీకుల ను గుర్తుకు తెచ్చుకుని పండుగలు జరుపుకుంటారు. వల్లభి గ్రామంలో సీతారామ దేవాలయ పూజారి మాదిగ వంశానికి చెందిన అనంత రాములు, రామచంద్ర బంజర గ్రామంలో శివాలయం పూజారి మాదిగ వంశానికి చెందిన సత్యం, రవి - ఇలా కులం ఏదైనా భక్తులు అధికసంఖ్యలో పాల్గొని పూజలు, అన్నదానం లో పాల్గొంటారు.
17. సిద్దిపేట కు దగ్గరగా వున్న ముత్యం పేట గ్రామము సంచార జాతి ప్రజలు నివసిస్తారు. విద్య పట్ల, సంస్కృతి ఆచారాల పట్ల ఆసక్తి లేకపోవడం, దురాచారాలు, మద్యపానం ఎక్కువగా వున్న ఇళ్లు అవి. లక్ష్మణ్ అను ఉపాధ్యాయుల ప్రేరణ తో చదువుపై అభిరుచి కలిగింది. గత రెండు సంవత్సరాలుగా వినాయక చవితి సందర్భంగా 7 రోజులు మద్యపానం నిషేధం. సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతం నిర్వహించి, మంచి మార్గం లో నడిచే ప్రయత్నం, ప్రక్కన వున్న అందె గ్రామ యువకుల ఆధ్వర్యంలో ఆర్థిక సర్వే, సైకిల్స్ , పుస్తకాలు, నిత్యావసర వస్తువులు, చలి దుప్పట్లు పంపిణీ చేస్తూ ఆర్థిక, విద్యా, సాంస్కృతిక మార్పు కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
18. లచ్చపేట(దుబ్బాక) గ్రామంలో శ్రీ కాంత్ అను యువకుడి ఆలోచన తో రాఖీ పండుగ రోజున రెండు సంవత్సరాల నుండి ఎస్‌ సి గృహాల నుండి యువకులు మిగతా కులాల వారి ఇంటికి, అలాగే మిగతా కులాల ఇంటి నుండి యువతీ యువకులు ఎస్‌ సి ఇళ్లకు వెళ్లి రాఖీలు కట్టి హిందువులం బంధువులం అంటూ వివక్షత లేని సమాజ నిర్మాణానికి కృషి జరుగుతున్నది.
19. అజయ్ శర్మ అను అర్చకుల సలహాతో మిడి దొడ్డి గ్రామంలో ‌ముదిరాజుల ఇలవేల్పు అయిన పెద్దమ్మ గుడి లో దసరా నవరాత్రులకు కుల పెద్దమనిషి మేళ తాళాలతో ఎస్‌ సి కులం తో పాటు అన్ని కులాల వారిళ్లకు వెళ్ళి పూజలకు ఆహ్వానించడం సామరస్యతకు చిహ్నంగా పేర్కొనవచ్చును.
- అప్పాల ప్రసాద్.

సంక్రాంతి అంటే మార్పు కదా! ఏది నిజమైన క్రాంతి. కనబడుతున్న మార్పు ఏది? సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రకృతి లో మార్పు వస్తుంది. సూర్యుడు మకర రాశి లోకి ప్రవేశించగానే ఉత్తరాయణం వచ్చి, సైన్స్‌ ప్రకారం వాతావరణం లో మార్పు జరిగే సమయం ఇది. నువ్వులు, బెల్లం, బియ్యం తో కూడిన వంటకాలు తింటే శరీరం లో ఆరోగ్యం తో కూడిన మార్పు. కుటుంబంలో అమ్మ, నాన్న, అక్క,అన్న,చెల్లెలు , తమ్ముడు,తాత, నానమ్మ- కలిసి పండుగ జరుపుకున్న అందరిలో మానసిక ఆనందంతో కూడిన మార్పు. ధనిక,పేద,అన్ని కులాల వారు వారి వారి స్థాయి కి అనుగుణంగా సంతోషంతో ఆశించే మంచి మార్పు .

అలాగే సమాజంలో మార్పు తెచ్చి సంక్రాంతి తెచ్చిన సంఘటనలు తెలుసుకుందాం.
1. కరీంనగర్ జిల్లా లో చిన్న మెట్‌పల్లి గ్రామంలో మాజీ సర్పంచ్ తుమ్మల శ్రీ రామ్ రెడ్డి, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ భూమయ్య లు వూరిలో అన్ని కులాల వారికి అంత్యక్రియల కోసం ఒకే దగ్గర శ్మశానం ( 23 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో) నిర్మాణం చేసారు. తక్కువ ఖర్చుతో దహన సంస్కారాలు జరిపే అవకాశం తో మంచి మార్పు
2. జగిత్యాల జిల్లాలో మెట్ల చిట్టాపూర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ రాజేందర్ రెడ్డి తరతమ భేదాలు లేకుండా వూరిలో దేవాలయ ప్రవేశం, సామూహిక భోజనం, భౌతిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల ద్వారా మార్పు కోసం మంచి ప్రయత్నం.
3. జగిత్యాల జిల్లా లో వెల్లుల్ల గ్రామంలో మాదిగ కులానికి చెందిన పూజారి గంగయ్య వుండటం- ప్రతి ఉగాది రోజున 5000 మందికి (అన్ని కులాల వారు దర్శనం చేసుకుంటారు) అన్నదానం తో మనసులలో మంచి మార్పు.
4.జగిత్యాల లో మాదిగ కులానికి చెందిన లక్ష్మీ నారాయణ పంచాంగం తో పాటు భగవద్గీత ఇంటింటా చెప్పటం వల్ల భక్తి తో కూడిన మార్పు. 
5. జగిత్యాల జిల్లాలో అంతర్గాం గ్రామంలో 4 గురు పెద్దమనుషులు కలిసి అన్ని కులాల వారికి ఒకే శ్మశానం ఏర్పాటు తో సామాజిక మార్పు లో ముందడుగు.

6 జగిత్యాల జిల్లాలో నేరెళ్ళ గ్రామంలో మాల కులానికి చెందిన ఇంద్రాల మల్లేశం ఇంట్లో పెండ్లి కూతురు, పెండ్లి కొడుకు లను అలంకరణ చేస్తారు. ఇప్పటికీ 130 మంది కి(అన్ని కులాల వారికి) అలంకరణ చేశారు.ఇది అద్వితీయమైన మార్పు.
7.కోరుట్ల ప్రక్కన కట్లకుంట గ్రామంలో అహ్మద్, రాజేంద్ర ల నిర్వహణ లో ప్రతి రోజు ఉదయం 8 గంటలకు జనగణమన జాతీయ గీతం వినిపిస్తుంటే, ప్రజలు ఎక్కడికక్కడ నిలబడి పాడుతూ మార్పు దిశలో పయనం.
8.జగిత్యాల ప్రక్కన రాయికల్ గ్రామంలో శివలింగం మాల కుటుంబంలో జన్మించి, భక్తి భావనతో శివాలయం నిర్మాణం చేసి ఆ గుడిలో పూజారిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ( మోహన్ రెడ్డి, లింగారెడ్డి ల ఆర్థిక సహకారం తో నిర్మాణం పూర్తయింది)ఆ గుడికి అన్ని కులాలకు చెందిన భక్తులు వస్తుండటం సామాజిక మార్పే కదా!
- అప్పాల ప్రసాద్.

శిక్షణా తరగతులు

యువ నిర్మాణ్

యువ నిర్మాణ్
రేపటితరం నాయకులు

భారతీయ విజ్ఞానవేత్తలు

స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో తెలుగు రత్నాలు

Followers

Trending this Week

Follow us on Facebook