Monday, September 25, 2017


శైవసంప్రదాయంలోని 63మంది నాయనార్‌లలో సోమసిమార్‌ నాయనార్‌ ఒకడు. ‘యజ్ఞం చేస్తూ... స్వాహా అన్నప్పుడు అగ్నిముఖంగా కాకుండా పరమేశ్వరుడు నేరుగా వచ్చి హవిస్సు పుచ్చుకోవాలి’ ఇది ఆయన కోరిక. ఇదెలా సాధ్యం? పరమశివుడిని తీసుకురాగలిగిన సుందరమూర్తి నాయనార్‌ను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఆయన ఎప్పుడూ శివభక్తులతో శివమహాసభల్లో మునిగి తేలుతూ ఉంటాడు. ఆయన దర్శనం దొరకడం దుర్లభం. అందుకు ఆయన ఒక మార్గం ఆలోచించాడు. నది ఒడ్డున దొరికే తోటకూరలాంటి ఒక రకం ఆకుకూరను క్రమం తప్పకుండా ప్రతి రోజూ తీసుకెళ్ళి సుందరమూర్తి నాయనార్‌ వాళ్ళ వంటవాడికిచ్చి వచ్చేవాడు. వంటవాడు వండిపెట్టేవాడు. సుందరమూర్తి నాయనార్‌ తింటూండేవాడు. నెలలు గడిచాయి. యజమాని అడగలేదు ఇదెక్కడిదని, వంటవాడూ చెప్పలేదు. ఆయన తెస్తూనే ఉన్నాడు, ఈయన తింటూనే ఉన్నాడు.
ఉన్నట్లుండి అక్కడి నదికి వరదలొచ్చాయి. పాపం సోమసిమార్‌ నాయనార్‌ ఆ ఆకుకూరను తీసుకురాలేకపోయాడు. ఓ వారం గడిచింది.  ఆ ఆకుకూరను తినడానికి అలవాటుపడిన సుందరమూర్తి వంటవాడిని అడిగాడు, అదెందుకు చేయడం లేదని. ‘‘ఏమో ఎవరో రోజూ తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు, మీకు వండి పెట్టమని. నాలుగు రోజులనుంచి తీసుకు రావట్లేదు’ అన్నాడు. ‘అది నెలల తరబడి తింటున్నానా, నా సప్తధాతువుల్లో కలిసిపోయిందా, ఎందుకు తెచ్చాడో తెలుసుకుంటాను, ఈసారి వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరికి పంపు’ అని సుందరమూర్తి చెప్పాడు.
వారం తర్వాత వరదలు తగ్గగానే సోమసిమార్‌ నాయనార్‌ మళ్ళీ ఆకుకూర తీసుకుని వచ్చాడు. వంటవాడు వెంటనే ఆయనను యజమాని దగ్గరకు పంపాడు. ‘‘ఎందుకు తెస్తున్నావ్, నీకసలు ఏం కావాలి ?’’ అని అడిగాడు సుందరమూర్తి నాయనార్‌. ఎవరూ చుట్టూ లేకపోతే చెబుతానన్నాడు. ఆయన దర్బార్‌లోని వారిని బయటకు పంపి చెప్పమన్నాడు. ‘‘నేను యజ్ఞం చేస్తున్నాను. శివుడు నీవు పిలిస్తే వస్తాడు. పిలిచి తీసుకు రా. నేను స్వాహా అన్నప్పుడు ఆయన చెయ్యిపట్టాలి. హవిస్సు అగ్నిముఖంగా ఇవ్వను. ఆయన చేతిలోనే పెడతా. తినాలి. ఇది నా కోరిక.’’ అని వివరించాడు.
ఆకుకూర తిన్నందుకు సుందరమూర్తి నాయనార్‌ అన్నాడు కదా –‘‘అడుగుతా శివుణ్ణి, ఒకవేళ ఆయన రానంటే తప్పు నాదికాదు’’ అన్నాడు. వెళ్ళి అక్కడి త్యాగరాజస్వామిని (వాగ్గేయకారుడు కాదు, అక్కడ శివుడి పేరు త్యాగరాజస్వామి) అడిగాడు. ఆయన బదులిస్తూ–’’నువ్వడిగావు కాబట్టి వస్తా, కానీ శివుడిగా రాను. నా ఇష్టం వచ్చినట్లు వస్తా. నన్ను గుర్తుపట్టి పెడితే తింటా. లేదంటే వెళ్ళిపోతా.’’ అన్నాడు. ఆయన తిరిగొచ్చి సోమసిమార్‌నాయనార్‌కు అదే చెప్పగా ఆయన అందుకు అంగీకరించి వెళ్ళి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు. 11వరోజు పండితులందరూ వేదమంత్రాలు చదువుతుండగా పరమశివుడు ఛండాల రూపంలో కుక్కలు పట్టుకుని, కల్లుకుండ పట్టుకుని లోపలికి వచ్చాడు. అక్కడున్న పండితులందరూ లేచి పరుగులు తీస్తుండగా, ‘పరమశివుడు వచ్చాడు. రండిరా’’అంటూ సోమసిమార్‌ నాయనార్‌ అందర్నీ వెనక్కి పిలిచాడు. వాళ్ళు అనుమానంగా వచ్చారు హవిస్సు చేతిలో పెట్టగా పరమానందభరితుడై శివుడు ఆయనను తనలో ఐక్యం చేసుకున్నాడు. అదీ ఆచార్య వైభవం అంటే. అటువంటి ఆచార్యుడు శిష్యుడికోసం ఏమైనా చేయగలడు.
ఇది తిరువారూర్‌ క్షేత్రంలో జరిగింది.
బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు

ఒకసారి పాడేరు లోనిగ్రామాల్లో తిరుగుతూ ఒక గ్రామంలో బాలల వికాసం కోసం జరిగే సంస్కార కేంద్రం లో ఒక మంచి శ్లోకం, దేశ భక్తి గీతం నేర్పి, వారు శ్రద్ధగా వినేటువంటి కథ చెప్పి అందరితో కలిసి వారి లో జ్ఞాన తృష్ణ పూర్తి చేస్తున్న మన కార్యకర్తను చూసి ఒకతల్లి, బాబూ మీరు దేవుళ్ళు బాబు. మాకోసం వచ్చి మా పిల్లలకు ఇన్ని విషయాలు శ్రద్ధగా నేర్పుతున్నారు. అంటూ కళ్ళల్లో నీరు పెట్టుకుంది.
మన కార్యకర్త నవ్వి ఒక్కటి అడుగు తాను చెప్పు తల్లీ నీవు సింహాచలం చూసావా? అక్కడ ఎవరుంటారు?
నరసింహ స్వామి అంది ఆమె.
కింద ఉంటాడా? కొండమీద ఉంటాడా?
కొందకేే ఉంటాడు బాబు. జవాబు.
అన్నవరం చూసావా?
చూసాను బాబూ. సత్యనారాయణ స్వామి ఉంటాడు. 
కింద ఉంటాడా? కొండపైన ఉంటాడా?
కొండ మీదనే బాబూ
తిరుపతి పోయినావా? 
నేదు బాబూ ఎప్పుడో పోవాలి వెంకన్న ను చూడాలి. వచ్చే ఏడాది పోతాం బాబూ
మరి అయన కింద ఉంటాడా? కొండ పైన ఉంటాడా?
కొండ మీదనే బాబు. ఏడు కొండలు.
మరి దేవుడు అన్ని చోట్లా కొండకె ఉన్నాడు. భక్తులు కింద నుండి పైకి వెళ్లి చూస్తారు కదా! 
అవును బాబు..
మీరు కొండమీదఉన్నారా?క్రిందఉన్నారా? 
కొండ కె ఉన్నాము బాబు .
చూసావా దేవుడు, కొండ పైనే, మీరు కొండ పైనే. మేము కిందనుండి వచ్చాము
కాబట్టి దేవుడు మీరా?మేమా?
కొండ మీద ఉన్నవాడే దేవుడు. మరి నన్ను దేవుడు అంటావు. మేము కిందనుండి వచ్చాము. మేము భక్తులం.
మీరు కొండ పైన ఉన్నారు మీరు దేవుళ్ళు.

అంత వరకు ఈ ప్రశ్నలు ఎందుకు అడిగారో తెలియక అమాయకంగా జవాబు చెప్పిన తల్లి. ఒక్కసారి ఆశ్చర్యంతో మేము దేవుదంటావా బాబూ! అంటూ నవ్వేసింది.
ఈ సంభాషణ మన స్వర్గీయ శ్రీదర్జీ, పాడేరు కొండల్లో ఉండే తల్లి తో మాట్లాడాదంటే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది.
తమ జీవితాన్ని వనవాసుల బాగుకోసం సమర్పణ చేసిన సంఘ ప్రచారక్ శ్రీదర్జీ, అక్కడి జనులతో మమేకం కావడం కాదు, వారిని దేవుళ్ళు గా ఆరాధించారు.
ఆ ఆరాధన లో ఇలాంటి ఉదాహరణలు కోకొల్లలు. చిన్న సహకారం చేసి గొప్పగా చెప్పుకునే మనకు, వారి జీవన సమర్పణ
కొండవారిని తన దేవుళ్ళుగా ఆరాధించిన వారి తపస్సు అక్కడ పని నిలబెట్టింది. ఇప్పుడు అదొక శక్తివంతమైన కేంద్రం. విద్యార్థుల హాస్టల్, కుట్టు కేంద్రం లాంటివి నేర్పుతూనే వారి జీవితాలకి వెలుగు చూపే కేంద్రంమయ్యింది.

ఇలా ఈ సమాజాన్ని ఆరాధించే వేల జీవనాలకి రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ నిర్మాణం చేసింది.

నమస్సులతో మీ నరసింహ మూర్తి.

Sunday, September 24, 2017


సంఘం మొదటి నుండి ప్రచారం చేసు కోవడం విషయము పక్కన పెట్టింది. ప్రారంభం ల RSS గుర్తు ఒకటి ధరించాలని ప్రతిపాదన స్వయంసేవకుల నుండి వచ్చింది. బ్యాడ్జి ఉండాలని ఇంకా రక రకాల ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. పూజనీయ డాక్టర్జీ అన్నీ ఓపిక గా విని మన ప్రవర్తనను బట్టి మనం సంఘ స్వయంసేవకులం అని తెలియాలి కాని పటాటోపాల వల్ల కాదని సంఘ నిర్మాత మార్గదర్శనం చేశారు. మన ప్రవర్తన, మన పలుకు, మన ఆత్మవిశ్వాసం, మన దేశ ప్రేమ మనం స్వయంసేవకులం అనిపించాలి అని చెప్పిన వారి మాటను సంఘం నిలబెట్టుకుంది.
55 వేల గ్రామాల్లో సంఘ స్వయం సేవకులు భారత మాత యజ్ఞం రోజూ జరుగుతున్నా, లక్షల గొంతులలో భారత మత జపం జరుగుతున్నా, కోట్ల గంటలు రోజూ సమాజానికి స్వచ్చందంగా సమార్పిస్తున్నా ఎక్కడా ప్రచారంలేదు. సంఘం నడపడానికి కావలసిన ఆర్ధిక వనరులు కూడా సంవత్సరంలో ఒక సారి జరిగే గురు పూజా, గురుదక్షిణ లో స్వయంసేవకులే సమర్పించుకున్నదే సరిపుచ్చుకోవడం వల్ల సమాజం లో జరిగే ఈ నిశ్శబ్ద సామాజిక కార్యకర్తల నిర్మాణ ప్రక్రియకు ప్రచారం లేదు, పత్రికా ప్రకటనలు లేవు. ఫోటోలు, రోడ్ల పై ప్రదర్శనలు లేవు.
ఇది నిర్మాణాత్మక కార్యం, దానికి ప్రచారం అవసరం లేదని సంఘ ప్రఖర నమ్మకం. రోజూ చిన్నపాటి వ్యాయామం, ప్రార్థన చేసే సంస్థకి ఫుల్ టైమర్ ఎందుకని నన్ను ఒకరు అడిగారు. వాళ్లకు అర్థం కాని నిశ్శబ్ద విప్లవం సమాజాన్ని నడిపించే, సమాజాన్ని సుదృఢ పరిచే స్వయంసేవకుల నిర్మాణం జరుగు తున్నదని, సమాజానికి తెలియదు. గాంధీజీ హత్య నాటికే మనం దేశ విభన విషాద సంఘటనలు ఎదుర్కొని హిందూ సమాజ సంరక్షణ కొన్ని చోట్ల చేయగలిగిన స్థితికి చేయూకున్నామంటే మన కార్యకర్తల చెమట ఎంత చిందిందో అర్థం అవుతుంది. దేశ విభజన సమయం.లో వారి రక్తం కూడా ఈ యజ్ఞం లో సమర్పిత మయ్యింది.
సత్యాగ్రహ ప్రభావం తో, కోర్టు తీర్పు ప్రభావం తో ప్రభుత్వం దిగి వచ్చింది. సంఘం పై నిషేధం తొలగింది. ఇంత బలం ఉండే సంస్థ గూర్చి పార్లమెంటు లో మాట్లాడిన వాళ్ళు లేరు. ప్రభుత్వం తో చట్ట సభలలో చర్చించిన వారు లేరు. ఇది స్వయంసేవకులు గురూజీ తో ఆలోచించారు. కొంతమంది రాజకీయ కార్యం కూడా చేస్తే మంచిదనే సూచనలు వచ్చాయి. చర్చించారు. అనుమతిం చారు. సంఘం ఆ పని చేయదు. ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్ళను అనుమతించింది.
కాని ఒక విచిత్ర స్థితి ఉంది. కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మనల్ని గాంధీ హంతకులుగా దూరం ఉంచారు. కమ్యూనిస్టులు దేశం, జాతీయత లేని విదేశీ పార్టీలు. మనమే వెళ్లము. ఈ పరిస్థితుల్లో నెహ్రు కాబినెట్ మినిస్టర్, కాంగ్రెస్ నాయకులు శ్రీ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ, ఆ పార్టీ నుండి బయటకు వచ్చి కొత్త పార్టీ పెట్టారు. దాని పేరు భారతీయ జన సంఘ్. స్వయంసేవకులు ఆ పార్టీ లో చేరారు.
తదుపరి కాలం లో శ్రీ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పూజనీయ గురుజిని కలిసి ఉత్సాహంగా పని చేస్తున్న బృందానికి ఒక సయోజకులను కూడా ఇమ్మని అడిగారు. గురూజీ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంత ప్రచారక్ గా ఉన్న శ్రీ దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారిని ఇచ్చారు. అది బలమైన పక్షంగా, అఖిల భారతీయ సంస్థ గా తయారయ్యింది. ఆ విధంగా స్వయంసేవకులు కూడా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు జగన్నదరావు జోషి, అటల్ బిహారీ వాజపేయి, బలరాజ్ మధోక్, అద్వానీ లాంటి ఉద్దండులు రాజకీయ క్షేత్రానికి మార్గదర్శనం చేశారు.
తరువాతి కాలం లో అది జనతా పార్టీ లో చేరడం. ఆ పార్టీ విడిపోయి భారతీయ జనతా పార్టీ అయ్యింది. స్వయంసేవకులంతా ఆ పార్టీ లో చేరాలనే నియమం లేదు. సంఘ పని స్వయం సేవకులను తయారు చేయడమే.

విషయం చర్చించడానికి ఆహ్వానం. 
నమస్సులతో మీ నరసింహ మూర్తి.

24 అక్టోబర్ భాగ్యనగర్ సిటీ బృహత్ పథసంచలనం జరిగింది. ఎన్టీఆర్ స్టేడియం నుండి రెండు పథ సంచలన్లు వేరుగా బయలు దేరి రెండు కలిసి బృహత్ ప్రదర్శన జరిగింది. సంచలన తరువాత వేల మందితో దసరా ఉత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మాననీయ కృష్ణాగోపాలజి, సంఘ అఖిల భారతీయ సహా సర్ కార్యవాహ్,మార్గదర్శనం చేశారు.
సంఘ ప్రారంభమై 92 సంవత్సరాలు అయ్యిందని, అన్ని ప్రాంతాలలో, జిల్లాలలో ఎక్కువ మండలాలలో సంఘ కార్యక్రమాలు చేరాయి. షుమారు 80 వేల ప్రదేశాల్లో సంఘ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి.
అస్సామ్ రాష్ట్రాలలో వారు కొంత కాలం క్షేత్ర ప్రచారక్ గా పనిచేశారు. 15 వ ఆగస్టు, 26 జనవరి కూడా ఊర్లల్లో, పాఠశా్లల్లో జరుగని పరిస్థితి నుండి ఇప్పుడు అక్కడ వేల ప్రదేశాల్లో జరిగే స్థితికి సంఘ వాళ్ళ మార్పు సంభవం అయ్యిందని చెప్పారు.
వ్యక్తి వ్యక్తిని సంఘం లో చేర్చే పనిని ప్రతీ స్వయంసేవక్ ఈ సంవత్సరం లో ఒక ఐదుగురిని చేర్చే పనిని చేపట్టాలని ఉద్బోధించారు.
తోటి పౌరుడిలో, జీవకోటి లో పరమేశ్వరుణ్ణి చూసే ఈ దేశ వాసు లందరూ హిందువులని, అందరి సుఖాన్ని కోరేవాడే హిందువని, అతను ఈ దేవుడిని కొలిచినా హిందువెనని వివరించారు.
మంచివారు శాంత స్వభావులని రాక్షస లక్షణాల వారు త్వరగా కలిసిపోయి అరాచకాలు రేపుతారని, సాత్వికులు త్వరగా కలవడం కష్టం అయినా పరిస్థితి గంభీరతని గమనించినాక అన్ని సాత్విక శక్తులు ఏకమై, ఆ తామసిక శక్తిని అంతం చేస్తాయని, ఆ ఏకీకృత రూపమే దుర్గా మాత అని ఆ శక్తి మహిషాసురుని అంతమోదిస్తుందని చెప్పారు. హిందూ పద్దతిలో మాతృ శక్తే అన్ని విద్యలకు, ఆర్థిక శక్తికి, ఆసురీ శక్తిని అంతమొందించే దుర్గాశక్తి అని, యా దేవీ సర్వ భూతేషు, సర్వ శక్తేషు,అంటూ ఆ శక్తి తత్వానికి నమస్సులు అర్పించారు.
ఇంకా బౌద్ధిక్ టెక్స్ట్ వస్తుంది. కొన్ని మీ ముందుంచాను.
నమస్సులతో మీ నరసింహ మూర్తి.

శిక్షణా తరగతులు

యువ నిర్మాణ్

యువ నిర్మాణ్
రేపటితరం నాయకులు

భారతీయ విజ్ఞానవేత్తలు

స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో తెలుగు రత్నాలు

Follow us on Facebook

Trending this Week

Followers